Hội nghị tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình đã và đang là vấn đề mang tính toàn cầu, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em, làm hạn chế sự tham gia của họ vào đời sống cộng đồng, không chỉ gây hậu quả về thể chất, tâm lý cho các thành viên trong gia đình mà còn vi phạm nghiêm trọng các quyền con người. Ngày 20 tháng 3 trường THPT Lý Thái Tổ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình

Thầy Vương MC hội nghị